Individual Online @yogazamene Class - Live & Interactive

SKU 007007
€34.00
In stock
1
Product Details

The best thing are one-on-one yoga classes. Particularly if you have a health condition that restricts your movement, or you are a total beginner and would like to learn basic yoga postures before joining the group classes.

Individual ones last 60 minutes, live-streaming via Zoom. All classes require payment in advance.

Need a tip or more info before? Send and e-mail or WhatsApp message.


🇭🇷 200,00 kn


Super stvar su individualni satovi yoge, naročito ako imaš zdrastvenih poteškoća koje ti možda sputavaju pokret, ili zato što si potpuna početnica i želiš prvo savladati osnove yoge kako bi se mogla što bolje uključiti u grupu.

Individualni satovi traju 60 min, interaktivni su i idu u živo. Članarinu ili pojedinačnu donaciju potrebno je platiti unaprijed. Individualni sat za državljane Republike Hrvatske je 200,00 kn. Za fizičke osobe, državljane RH, preporučeni način plaćanja je uplata na račun [Bank Transfer].

Trebaš dodatnu informaciju? Pošalji e-mail ili WhatsApp message.

Save this product for later